Termes i condicions

Informació general:

Als efectes del que preveu la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (en endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l'usuari, (en endavant, l'USUARI), que accedeix a aquesta pàgina web amb els dominis, www.alimarahotel.com (en endavant, la WEB), la informació de la qual sobre el prestador del servei és:

Denominació social: TURISVALL,S.L
Av. Can Marcet 36 38, 08035 Barcelona
CIF B60903002
Telèfon: 93 427 00 00
Correu electrònic: alimarahotel@cett.cat

Termes i condicions:

Els continguts, activitats comercials i serveis, en general, prestats a través de la WEB estan sotmesos als termes i condicions previstos en aquest "Avís Legal" (en endavant, l'AVÍS), i compleixen amb la vigent legislació espanyola, en especial, amb l'esmentada LSSICE i el reglament RGPD EU 2016/679

L'Usuari accepta tots els termes i condicions recollits en aquest AVÍS en accedir a la web.

En relació amb les imatges de persones que apareixen a la WEB, TURISVALL,S.L les utilitza respectant el dret a la pròpia imatge. Aquestes imatges s' utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, realitzats per informar i donar a conèixer l' activitat de TURISVALL,S.L. En cap cas seran utilitzats amb altres finalitats ni cedides a tercers sense l' autorització corresponent.

  • Cancel·lació i devolució de comandes – No estan permeses
  • Reemborsament – A través del mateix mètode de pagament

Política de privacitat i protecció de dades:

El subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis de la WEB implica acceptar i consentir expressament el tractament dels mateixos en els termes indicats i les finalitats descrites.

En compliment del RGPD EU 2016/679 (Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i el reglament i normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que:

a. La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals que ens facilitin serà la prestació dels serveis demanats.

b. Les dades que ens faciliti estaran ubicades als fitxers de TURISVALL,S.L, ubicats dins de la Unió Europea, garantint TURISVALL,S.L uns nivells de seguretat adequats.

c. La possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, oblit, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, mitjançant sol·licitud escrita, dirigida al domicili fiscal de TURISVALL,S.L sito en:

TURISVALL,S.L.

Av. Can Marcet, 36-38 08035 BARCELONA

d. A aquests efectes, l' interessat haurà de trametre la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, per tal d' identificar-lo inequívocament.

Drets de propietat intel·lectual:

L'USUARI reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la WEB, com ara marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, entre d'altres, pertanyen a TURISVALL,S.L.

L'ús de la WEB no confereix a l'USUARI el dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels seus continguts.

Responsabilitat:

L'USUARI accepta que l'ús de la WEB, dels continguts i/o dels serveis es duu a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que TURISVALL,S.L no atorga cap garantia sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

Política de cookies:

TURISVALL,S.L informa sobre l'ús de cookies a les pàgines web del seu portal corporatiu. Les cookies són arxius que es poden descarregar al seu equip a través de les pàgines web. Són eines fonamentals per poder oferir determinats serveis de la societat de la informació. Entre d'altres, permeten que una pàgina WEB pugui recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o de les accions realitzades des d'un equip determinat i, a partir d'aquestes dades, poder reconèixer l'usuari i millorar el servei.

 Tipus de cookies: Segons quina sigui l'entitat que gestioni el domini des d'on s'envien, les cookies i tracte de les dades obtingudes, podem trobar dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers. També es poden classificar, segons el termini que estan al navegador de l'usuari, en cookies de sessió o cookies persistents. Finalment, les cookies es poden agrupar en cinc grups, atenent la finalitat de les dades obtingudes: tècnics, de personalització, d'anàlisi, publicitàries i de publicitat comportamental. Hi ha més informació a la "Guia sobre l'ús de les cookies de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades".

L'analítica web permet conèixer el nombre d'usuaris que accedeixen a la WEB, el nombre de pàgines visitades, la freqüència i repetició de les visites, la durada, el navegador utilitzat, l'operador que dona el servei, l'idioma, el terminal que utilitza o la ciutat on està assignat IP de l'interactor. Aquesta informació possibilita un millor servei per part d'aquesta WEB.

Acceptació de la Política de Cookies: TURISVALL,S.L assumeix que tot visitant de la WEB accepta l'ús de cookies.

Llei aplicable i jurisdicció:

El contingut del present avís legal es regirà de conformitat amb la legislació espanyola. No obstant això, si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, TURISVALL,S.L i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.